DSUK

DSUK

Sømandskirken i Hong Kong hører under organisationen Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK), som er en privat, kirkelig organisation, som blev dannet d. 1. januar 2004 som følge af en fusion mellem Dansk Sømandskirke i fremmede Havne (grundlagt i 1867) og Dansk Kirke i Udlandet (etableret i 1919). Begge organisationer arbejdede for samme sag – nemlig at være dansk kirke for danskere uden for landets grænser. Og derfor var der meget, der talte for at slå de to organisationer sammen!

Vi har et tæt samarbejde til folkekirken. Alle præster er således underlagt tilsyn af en dansk biskop, og mere end 1.000 danske menighedsråd er medlem af DSUK. DSUK’s protektor er Dronning Margrethe II af Danmark.

Danske Sømands- og Udlandskirker ledes af en bestyrelse. Den hjemlige administration tæller ni ansatte med pastor Selma Ravn i spidsen som udlandsprovst/generalsekretær.

 

For danskere uden for landets grænser

48 danske sømands- og udlandskirker ligger for tiden spredt ud over hele kloden i storbyer med mange danskere bosat og i havnebyer med stort dansk skibsanløb samt i Sydslesvig.

Du finder danske sømands- og udlandskirker i Europa, Asien, Australien, USA, Canada og Argentina. Hver kirke har én eller flere danske præster ansat til at sikre kirkelig betjening – efter folkekirkens skik og praksis – af danskere uden for landets grænser. Fra sømandskirkerne i de store havnebyer udføres en omfattende besøgsvirksomhed på danske skibe, der anløber de store verdenshavne.

 

Sømandskirker

Danske Sømands- og Udlandskirker har siden 1867 betjent søfolk i hele verden ud fra mottoet ”Langt væk, men ikke alene”. Kirkerne har løbende fulgt med søfartens udvikling og ud fra tanken; ”hvor danske skibe sejler, bør den danske kirke være” er kirkerne åbnet og lukket.

I alt har der gennem tiden været sømandskirker i 24 forskellige havnebyer. Tidligere kom søfolkene i sømandskirkerne, i dag er det i højere grad kirken, der kommer til skibene. Indimellem bliver der tid til en køretur i byen i sømandskirkens bil.

I dag er der seks sømandskirker og én sømandsklub i GøteborgHamborgRotterdamAlgecirasHong Kong og Singapore. 1 sømandsklub i Tanjung Pelepas knyttet til kirken i Singapore.

Skibe og søfolk er altid velkomne til at henvende sig direkte til sømandskirkerne med forespørgsler om besøg, udflugter eller andet, som vi kan være behjælpelige med. Sømandspræster og assistenter gør også et opsøgende arbejde for at tilrettelægge skibsbesøg.

Årligt besøger sømandspræster og assistenter ca. 1.300 skibe, svarende til over halvdelen af de skibe, der anløber i de syv havnebyer.

 

Sammenhængen 

Alle sømands- og udlandskirker fungerer som selvstyrende og selvejende enheder, og de lokale kirkeråd er ansvarlige for kirkernes økonomi. Kirkerne er selvfinansierede, men Danske Sømands- og Udlandskirker bidrager med 90 og 100 % af sømandspræsternes løn og lønninger til de fleste assistenter. 

På de enkelte steder er der mere eller mindre søfartsindsats hhv. lokalt menighedsarbejde. Kirkernes økonomi, ud over løntilskud, fremkommer ved arrangementer og events, hvor der sælges fx smørrebrød og andre savnede, danske specialiteter. Julebasaren er den helt store indtægtskilde, hvor et utal af frivillige stiller op for at støtte kirken.

 

 

Læs mere om DSUK via hjemmesiden www.dsuk.dk