Kirkerådet

 

Kirkerådet består af danskere i Hong Kong, som har ansvaret for den overordnede drift og administration af kirken. Rådet står for kirkens økonomi og bestemmer, hvilke aktiviteter der skal udbydes. Desuden er det rådet, som indstiller til Danske Sømands- og Udlands Kirker (DSUK), hvem de ønsker som præst i kirken. Assistenter og andet personale ansættes af kirkerådet. Der holdes flere møder årligt, hvor rådet samles for at tage beslutninger i fællesskab. Rådsmedlemmerne bidrager også til kirken i det daglige, f.eks. administrerer de kirkens lokaler og ejendomme, prioriterer ressourcerne, hjælper til ved gudstjenester, arrangementer og ikke mindst i forbindelse med den årlige julebazar. Kirkerådsarbejdet er ulønnet. Præsten er født medlem af kirkerådet og står for udførelsen af gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, skibsbesøg m.m.

 

Mød kirkerådet

Formand – Frank Jensen

Jeg kom til Hong Kong i 1990, hvor jeg var ansat i ØK (Det Østasiatiske Kompagni A/S). Jeg arbejdede for ØK i 10 år i Asien, inklusive Hong Kong, Mainland Kina og Indien. Siden 2000 har jeg arbejdet for Modern Terminals Ltd, som er en af Hong Kongs container terminal udbydere, baseret her i Hong Kong. Jeg er gift med Camilla fra Danmark og vi har 3 døtre fra 1996, 1998 og 2000. Vores børn er vokset op her i Hong Kong og alle 3 konfirmeret i Sømandskirken i Hong Kong. Jeg har været involveret i Kirkerådets arbejde siden 2019.

 

Treasurer – Anders Larsen

Jeg har boet i Hong Kong i knapt 25 år, og gennem årene arbejdet i corporate finance, der bragte mig hertil, og siden i financial controlling. Jeg er kommet i Sømandskirken i alle årene – blevet viet der og min søn er blevet konfirmeret i kirken. Siden 2007 har jeg været kirkens treasurer og fra 2014 medlem af Kirkerådet.

 

Anita Vogel

Jeg kom til Hong Kong i 2007 for at opsætte regionalt kontor for det danske urmærke: “Skagen”. Sammen med min kæreste Christian ankom vi til Hong Kong med to rygsække, opsatte på karriere og eventyr i Asien. Samme weekend som vi ankom, mødte vi nogle danskere i Lan Kwai Fung – de inviterede os med til gudstjeneste og kirkefrokost og vi fik en varm velkomst af præsten og danskerne i Hong Kong. Det er siden blevet til mange gode stunder i sømandskirken – med kirkefrokoster, gudstjenester, bryllupper, barnedåb, fastelavn, påske jul og bazarer. Vi er selv blevet gift i sømandskirken i 2015. Siden vi ankom har vi været involveret i kirkens arrangementer og arbejde. 

 

Jakob Jeppesen

Jeg kom til Hong Kong i 1997, udsendt fra DSV, skulle faktisk kun havde været i Hong Kong i 3 år, men som mange andre der kommer til Hong Kong, bliver man “fanget” af byen og kommer hurtigt til at føle sig hjemme. Sømandskirken har en stor del at æren for at det blev hjemmeligt, selvom man er langt væk fra Danmark. Nu har jeg nyt godt at kirkens arrangementer i mange år, så da jeg i juni 2022 blev spurgt om jeg ville være med i kirkerådet, sagde jeg naturligivs JA. 

 

Næstformand – Thomas Andersen

Winnie Rasmussen