Konfirmand

Program:
– Fredag
o 12:00 til 17:00 Velkomst (i Danish Room)
♣ Vi starter med frokost
♣ Intro om kirken og gud
♣ Rune Klan
♣ Fadervor Tros bekendelse
o Efter 17:00 er resten af aften i uden program
– Lørdag
o 11:00 Morgen andagt i TST 1/F
o 11:15 Trosbekendelses løb
o 12:30 Vi spiser en sandwich
o 15:00 Tilbage til Danish Room

– Søndag
o 10:00 mødes vi og forbereder gudstjenesten
o 11:00 Gudstjeneste
o 12:00 Kirkefrokost
o 14:00 Farvel efter kirkefrokosten.