Sømandspræst søges

Taget fra: https://dsuk.dk/blog/65132

Danske Sømands- og Udlandskirker søger en sømandspræst til tjeneste i Den Danske Sømandskirke i Hong Kong fra den 1. februar 2021 eller snarest derefter. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder.

Om Hong Kong
Hong Kong er en international storby. Arealmæssigt er Hong Kong på størrelse med Lolland, og der bor godt 7 mio. mennesker. Kun 40 % af området er bebygget, så bygningerne er høje, og folk bor tæt. Byen er en unik blanding af østlig og vestlig kultur. Der er en hel speciel puls i Hong Kong, som man ikke finder andre steder. Der sker en masse forskellige ting 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, og byen har om nogen fortjent prædikatet: ”byen, der aldrig sover”.

Dansk Sømandskirke i Hong Kong
Dansk Sømands- og Udlandskirke har pt. til huse i Mariners’ Club, som er et internationalt samarbejde ejet af det engelske Mission to Seafarers. Men foruden Den Danske Sømandskirke findes også her Svenska Kyrkan, det katolske Stella Maris og den tyske Sømandskirkes medarbejdere. Mariners’ Club har til huse tæt ved én af de største containerterminaler, hvor de danske containerskibe anløber.  I huset er præste-/kirkekontor på 1. sal og dansk mødelokale ”Danish Room” på 3. sal, som er ramme om mange af aktiviteterne. På 3. sal bor også assistenten. Kirkerummet befinder sig på 2. sal.

Hong Kong er én af verdens travleste containerhavne. Omkring 4 danskflagede skibe anløber havnen hver uge, og kirken besøger så vidt muligt dem alle sammen, og får af og til besøg af søfolkene i Danish Room. 

Der er omkring 600 – 800 fastboende danskere i Hong Kong. Sømandskirken er i høj grad centrum for både det danske sociale og kirkelige liv i Hong Kong. Et mødested for alle og et dejligt sted at være. Udover sømandspræsten er der en juniorassistent ansat ved Sømandskirken fra 1. januar 2021.

Sømandspræstens arbejde 
Sømandspræsten er ansvarlig for betjeningen af danskflagede skibe, som anløber havnen i Hong Kong. Grundet Corona-situationen har det ikke være muligt at komme ombord på skibene i de sidste mange måneder. Vi håber på, at det vil blive muligt igen i det nye år. Præstens besøg på skibet er et værdsat afbræk for de travle søfolk, der ikke møder mange andre end resten af skibets besætning. De sætter pris på det friske pust ude fra og muligheden for én at tale dansk med, hvilket ikke længere er en selvfølge på danskflagede skibe. Selvom besøget ofte ikke varer længe, bliver der som regel tid til en kop kaffe og en snak.

Danske Sømands- og Udlandskirker har som supplement igangsat et pilotprojekt kaldet Samtaler til Søs. Projektet er et chattilbud til de søfarende inspireret af folkekirkens Sjælesorg på Nettet. Her kan de chatte med en sømandspræst, hvilket fungerer som et online supplement til de samtaler, der i øvrigt opstår, når sømandspræsterne besøger skibene. Projektet strækker sig over en treårig periode indtil starten af 2023, og sømandspræsten i Hong Kong er i perioden tilknyttet 5 timer om ugen. Sømandspræsten må være indstillet på at være med på nye virtuelle løsninger i sømandsarbejdet.

Sømandspræsten er desuden præst for danskere og danske familier, som bor i Hong Kong. 

Det holdes gudstjenester med efterfølgende velbesøgte kirkefrokoster i Danish Room.

Udover gudstjenester er der også forespørgsler om dåb og konfirmationer fra tid til anden.

Nogle arrangementer ligger fast: Forårs- og efterårsbasaren, Juletræseftermiddag med Luciaoptog, Welcome Home Party og fastelavn. Andre aktiviteter kan variere og skifte efter behov og ideer. 

Af tidligere events kan nævnes: litteraturkreds, aftengudstjenester, Mortens aften, foredragsaftner, 

Derudover er der en årlig konfirmandweekend for konfirmander fra Hong Kong og Kina, og efter behov kan der afholdes gudstjenester i Shanghai og Beijing. Der skal regnes med virtuel konfirmandundervisning.

Til stillingen er også knyttet en årlig (muligvis flere) gudstjeneste for danskere i Japan.

Vi søger en præst som

  • er teologisk velfunderet og kan formidle evangeliet på en inspirerende måde, så det relaterer sig til menighedens dagligdag og aktuelle emner i tiden. 
  • har evne og vilje til samarbejde med kirkerådet og med medarbejdere ved kirken, både ansatte og frivillige, samt de engelske og katolske sømandspræster på stedet.
  • vil tage aktivt del i sociale og kulturelle aktiviteter kan tackle de specielle forhold for en præst blandt danskere i udlandet.
  • vil samarbejde med eksterne samarbejdspartnere: dansk konsulat, Handelskammer og andre relevante samarbejdspartnere.

Du kan glæde dig til et udfordrende og indholdsrigt arbejde i et flersproget og spændende område med mange traditioner og et unikt internationalt miljø.  

Bolig
Der stilles en møbleret lejlighed til rådighed. Præsteboligen er en lys fireværelsers lejlighed på 110 m2, med altan og parkeringsplads. Den ligger i et nyt byggeri 10 – 15 min. kørsel fra containerhavnen og Mariners Club. Med stillingen følger en syv-personers personbil, der er embedets ene af to tjenestebiler og i øvrigt til præstens fri kørsel.

Ansættelsesvilkår
Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Nærmere oplysninger om DSUK på www.dsuk.dk

• Lønindplacering sker i Lønramme 16/31 i lov om tjenestemandslønninger. 

• Ansættelsen sker for en fireårig periode med mulighed for forlængelse. 

• Der er rådighedstillæg og et mindre udetillæg. 

• Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer man fra folkekirken såvel tjenestealder som pensionsalder. Ved senere ansættelse i folkekirken tillægges tjenestetiden i DSUK.

• DSUK sørger for aftaler med SKAT, udstationeringsforsikring etc. og hjælper med alle nødvendige praktiske opgaver i forbindelsen med udsendelsen. DSUK står for flytning og rejse.

• Man har ret til en frirejse til Danmark hvert 2. år.

Yderligere information om stillingen
Formand for kirkerådet Frank Jensen, tlf. +385 9036 6890, e-mail frank.jensen@modernterminals.com 

Vikarpræst i Hong Kong Margith Pedersen på mail: hongkong@soemandskirken.org, tlf. +852 9490 8562. 

OBS! tidsforskel +7 timer.

Udlandsprovst Selma Ravn, tlf. 70 26 18 28, mail: sr@dsuk.dk. 

Tilsynsførende biskop Peter Skov-Jakobsen, København, tlf. 33 47 65 00, mail: PESJ@km.dk.

Se også kirkens hjemmeside og kirkens Facebookside.

Ansøgningsfrist: fredag, den 4. december 2020 kl. 12.00.

Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selvvalgt evangelietekst sendes pr. mail til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. 

Hvis du vedlægger dokumenter med personfølsomme oplysninger som cpr.nr., bedes du sende hele din ansøgning via dette link: SEND SIKKER MAIL.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *