Konfirmationsundervisning forår 2022

Tilmelding til konfirmationsundervisning 2022

Tilmeldingen til konfirmation gælder i første omgang selve konfirmationsundervisningen. De unge mennesker kan deltage i undervisningen og kan ved forløbets afslutning beslutte, om de vil konfirmeres.
Formålet med undervisningen er at gøre de unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold og Folkekirkens gudstjeneste samt lære dem, hvad det vil sige at leve som kristen og som en del af det kristne fællesskab. Sømandskirken er en del af Den Danske Folkekirke som er en evangelisk-luthersk kirke. 

Link til tilmelding HER

Undervisningen:
Befinder man sig udenfor Hong Kong, men gerne vil have undervisning, bedes man skrive en mail til præsten, der så vil vi se på mulighederne for online undervisning. Online undervisning vil dog bestå i et separat forløb og ikke være en del af holdundervisningen i kirken.
Konfirmationsundervisningen skal bestå af i alt 48-56 lektioner, og en lektion er på 45 minutter. Der afholdes normalt 2 lektioner ugentligt, men der vil nogle dage være længere forløb, når vi f.eks. tager på tur.
Holdundervisningen vil typisk ligge om søndagen og det anbefales, at konfirmanderne kommer til gudstjeneste, når det er muligt. En undervisningsplan sendes ud til konfirmander og forældre efter tilmeldingen, hvor dato og tidspunkt for undervisning vil fremgå. Undervisningen vil som udgangspunkt foregå i kirkens lokaler dvs. St. Pauls Chapel og Danish Room på adresse: Mariner’s Club, 2 Container Port Road, Kwai Chung – Hong Kong.

 

Samtykke fra forældre:
• Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Hvis barnet er døbt i udlandet eller i et andet kristent trossamfund, skal præsten bruge en kopi af dåbsattesten.
• Forældre skal give samtykke til, at præsten må kontakte børnene direkte via f.eks. WhatsApp. Alternativt kan al kommunikation foregå gennem en af forældrene.
• Der bedes også om samtykke til, at der må deles billeder af konfirmanderne til kirkens nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook. Der vil naturligvis kun blive taget billeder, når konfirmanderne selv er indforståede med dette.

FAQ:

Hvor gammel skal man være for at deltage i konfirmationsundervisning?
I Danmark bliver man normalt konfirmeret sammen med sine klassekammerater i 7. eller 8. klasse, hvilket svarer til, at børnene er 13-14 år. Er barnet yngre eller ældre og gerne vil konfirmeres i 2022, anbefales en samtale med præsten med henblik på at vurdere situationen.

Hvad hvis mit barn ikke taler/læser flydende dansk?
Undervisningen vil som udgangspunkt foregå på dansk, men præsten vil gøre sit bedste for at hjælpe, hvis noget er sprogligt uforståeligt for de unge. Undervisningen er naturligvis ikke en dansk-eksamen, men barnet bør som udgangspunkt i hvert fald nogenlunde kunne forstå dansk.

Koster det noget?
Selve konfirmandundervisningen og konfirmationen koster ikke noget. Der vil dog være visse omkostninger frobundet med f.eks. transport, når vi skal på ture, fælles spisning og lignende. Forældrene vil blive orienteret om dette i god tid. Kirken sørger for saftevand, småkager m.m., og derfor tager vi gerne imod donationer. Har dit barn allergi, bedes du gøre præsten opmærksom på dette.
Det er godt, hvis barnet kan medbringe sin egen Bibel på dansk, men er det ikke muligt, finder vi en løsning. Der arbejdes i øvrigt på, at vi kan få noget undervisningsmateriale doneret fra Danmark.

Hvad hvis mit barn ikke kan komme til undervisningen en eller flere dage?
Hvis konfirmanden ikke kan komme til undervisningen grundet f.eks. sygdom, skole eller af andre personlige årsager, skal præsten orienteres. Er præsten ikke orienteret, vil forældrene blive kontaktet for at sikre, at barnet er i god behold. Udebliver en elev flere gange fra undervisningen, vil der blive aftalt hjemmeopgaver, så timetallet kan blive opfyldt.

Har præsten tavshedspligt, hvis mit barn taler fortroligt med præsten?
Ja – præsten har tavshedspligt, og hverken forældre eller andre kan kræve referat af personlige samtaler mellem præst og konfirmand. Præsten har dog både ret og pligt til at bryde tavsheden, hvis en elev er til fare for sig selv eller andre. De unge mennesker er altid velkomne til at tale med præsten både før, under og efter undervisningen. Det gælder naturligvis også forældrene.
Er man i tvivl om noget i forbindelse med ovenstående, bedes man kontakte præsten.

Præstens kontaktinformation:
Rebecca Holm
Tlf.: +852 94908562
Mail: hongkong@soemandskirken.org

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *